Ceník

Zpoplatněná otvírací doba areálu PO-NE 6:00 – 21:00 hod.

Ceny PARKOVNÉHO 2018 Motocykl Osobní automobil Autobus a tranzit
Celodenní 60 Kč 100 Kč 110 Kč
Odpolední od 17:00 40 Kč   60 Kč
Zvýhodněné 10 x vjezd 700 Kč

 

Ceny VSTUPNÉHO 2018 Dospělí Děti/Studenti/ZTP Děti do 6 let
Celodenní 60 Kč 40 Kč zdarma
Odpolední od 17:00 40 Kč 30 Kč zdarma
Zvýhodněné 10 x vstup  —

* Studenti a ZTP mají nárok na zvýhodněnou cenu po předložení platného průkazu.

 

Provozní řád 

Otvírací doba areálu  pondělí – neděle 6:00 – 21:00 h.

Koupání v jezeře areálu Lhota je na vlastní nebezpečí.
Zákaz chytání ryb v celém areálu – celoročně.
Stánkový prodej je povolen pouze na vyhrazených místech.
V případě naplněné kapacity bude areál uzavřen, a to včetně parkoviště.Návštěvníci areálu jsou povinni:

 • udržovat čistotu a pořádek, šetřit zařízení areálu a nahradit škodu vzniklou jejich zaviněním
 • ukládat odpadky do odpadkových košů a kontejnerů
 • chovat se v areálu ukázněně a ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, nerušit nadměrným křikem anebo hlukem z rozhlasových přijímačů či jiných zdrojů
 • používat vodu ze zdrojů k tomu určených a způsobem na těchto zdrojích označeným
 • dbát pokynů a příkazů dozorčích orgánů správy areálu

V areálu je zakázáno:

 • stanovat, bivakovat, tábořit, grilovat a rozdělávat oheň
 • vodění psů, koček a jiných zvířat do areálu
 • kouřit v zalesněných prostorách
 • používání motorových člunů na jezeře
 • přemisťování a poškozování zařízení areálu včetně porostů
 • zdržovat se na nudipláži v oblečení/s výjimkou orgánů správy areálu/
 • pobyt v areálu bez plavek a oblečení s výjimkou prostoru nudipláže /platí i mimo provozní dobu/
 • vjíždět motorovými vozidly do areálu /s výjimkou zásobování a služebních vozidel/
 • fotografování a používání kamer na NUDIPLÁŽI
 • fotografování a používání kamer pro KOMERČNÍ ÚČELY v celém areálu jezera /po domluvě s vedením je možné povolit výjimku/