Koupání

 

summerswimm

Rozloha vodní plochy činí  25 hektarů. Břehy jsou převážně písčitého nebo travnatého charakteru, místy prorostlé rákosem. Pláže jsou osázeny borovicovými lesy s příměsí vzrostlých dubů. Část severního břehu a celý břeh východní je  určen nudistům. Jezero je vyhledáváno zejména pro svou velmi  dobrou kvalitu vody. Příjezdové komunikace  z centra obce jsou vhodné pouze pro pěší návštevníky a cyklisty.  Pro motorová vozidla slouží komunikace za obcí (směr Dřísy), která je přímo určena jako příjezdová cesta k parkovišti jezera.

Areál jezera poskytuje zázemí  pro sportovní i zábavné aktivity.

Občerstvení a nápoje najdete u každého stánku.

 

Orientační mapa areálu

Orientační mapa jezera

 

Provozní řád

Otvírací doba areálu je pondělí – neděle 6:00 – 21:00 h.

Koupání v jezeře areálu Lhota je na vlastní nebezpečí.
Zákaz chytání ryb v celém areálu – celoročně.
Stánkový prodej je povolen pouze na vyhrazených místech.
V případě naplněné kapacity bude areál uzavřen, a to včetně parkoviště.

Návštěvníci areálu jsou povinni:

 • udržovat čistotu a pořádek, šetřit zařízení areálu a nahradit škodu vzniklou jejich zaviněním
 • ukládat odpadky do odpadkových košů a kontejnerů
 • chovat se v areálu ukázněně a ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, nerušit nadměrným křikem anebo hlukem z rozhlasových přijímačů či jiných zdrojů
 • používat vodu ze zdrojů k tomu určených a způsobem na těchto zdrojích označeným
 • dbát pokynů a příkazů dozorčích orgánů správy areálu

V areálu je zakázáno:

 • stanovat, bivakovat, tábořit, grilovat a rozdělávat oheň
 • vodění psů, koček a jiných zvířat do areálu
 • kouřit v zalesněných prostorách
 • používání motorových člunů na jezeře
 • přemisťování a poškozování zařízení areálu včetně porostů
 • zdržovat se na nudipláži v oblečení/s výjimkou orgánů správy areálu/
 • pobyt v areálu bez plavek a oblečení s výjimkou prostoru nudipláže /platí i mimo provozní dobu/
 • vjíždět motorovými vozidly do areálu /s výjimkou zásobování a služebních vozidel/
 • fotografování a používání kamer na NUDIPLÁŽI
 • fotografování a používání kamer pro KOMERČNÍ ÚČELY v celém areálu jezera /po domluvě s vedením je možné povolit výjimku/