O jezeru

Základní údaje o nás:

Dne 11.5.1993 byla založena společnost JEZERO Lhota, spol. s.r.o., která se skládá z několika majitelů.

mapa_obce

Z historie jezera

Z důvodu potřeby štěrkopísku na výstavbu naší první dálnice D1 a výstavbu metra v Praze bylo v roce 1965 na území katastru obce Lhota zahájeno kácení lesa a v r. 1968 se zahájila těžba štěrkopísku. Těžba probíhala necelé dvě desítky let a definitivně byla ukončena až v r. 1983.

Po jejím ukončení vzniklo v lese východně od obce Lhota jezero o vodní ploše 25ha a hloubce místy až 14m. Tato vybagrovaná plocha měla být větší, ale na základě výsledků geologických studií bylo poukázáno na velkou skálu, díky které by se náklady na těžbu několikanásobně zvýšily a další rozšíření jezera bylo pozastaveno.

Obrovská vodní plocha s čistou a teplou vodou, písečnými plážemi a borovým lesem dala v 80. letech hlavní podnět k výstavbě rekreačních objektů v obci Lhota. Jezero se stalo vyhlášeným místem v blízkosti Prahy s dobrou kvalitou vody, pěknými plážemi a nudistickou zónou.

 

O Jezeru přírodně

Rozloha vodní plochy činí  25 hektarů. Břehy jsou převážně písčitého nebo travnatého charakteru, místy prorostlé rákosem. Pláže jsou osázeny borovicovými lesy s příměsí vzrostlých dubů. Část severního břehu a celý břeh východní je  určen nudistům. Jezero je vyhledáváno zejména pro svou velmi  dobrou kvalitu vody. Příjezdové komunikace  z centra obce jsou vhodné pouze pro pěší návštevníky a cyklisty.  Pro motorová vozidla slouží komunikace za obcí (směr Dřísy), která je přímo určena jako příjezdová cesta k parkovišti jezera.

 

Regionální informace

Lhota

Jezero se nachází zhruba 1 kilometr východně od obce Lhota v okrese Praha-východ.  Až do roku 2006 byla tato obec, někdy též označována jako Lhota nad Labem, Lhota u Staré Boleslavi nebo Lhota u Dřís, součástí okresu Mělník, od kterého je vzdálena 18 kilometrů. Obec na severovýchodě sousedí s Brandýsem n.L – St. Boleslaví, od kterého ji dělí asi 6 kilometrů. Centrum Prahy se nachází zhruba 24 kilometrů severovýchodně. Od června do srpna platí v celé obci Lhota zóna se zakázaným stáním pro motorová vozidla.

Brandýs n.L -St. Boleslav

Brandýs nad Labem je spojen s císařskými a královskými tradicemi českých zemí a stejnojmenný zámek v jeho centru, jedna z nejvýznamnějších renesančních památek středních Čech je pevně spjat s hlavním proudem českých dějin. Stará Boleslav je místem počátků české státnosti a staroboleslavské chrámy, zasvěcené křesťanské tradici svatováclavské a mariánské, mají statut národních kulturních památek. Město je obklopeno lužními lesy a vodními plochami vhodnými pro rekreaci, je oblíbeno jako výletní destinace a nabízí řadu příležitostí ke sportování a cykloturistice.

Mikroregion Cecemínsko

Oblast mikroregionu má výborné podmínky pro rozvoj činností souvisejících s rekreací. Žádná část ze DSO Cecemínsko nemá na svém území intenzivní průmyslovou výrobu zatěžující životní prostředí, naopak celé území se jeví jako klidová rekreační oblast v blízké dostupnosti hl. města Prahy a bývalých okresních měst Mladá Boleslav a Mělník.